Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

Příměstské tábory

První tábor (7. - 11.8.): Vznik a vývoj života na Zemi

1.den – Seznámení -  vznik paryby, ryby, bezobratlí

2.den – Lezeme z vody – obojživelníci, plazy

3.den – Létáme – ptáci

4.den – poznáváme souš – savci

5. den – Exkurze

Děti si budou formou hry seznamovat se vznikem živočichů na Zemi. Zahrají si archeologi a paleontologi. Propojení nejrůznějších výtvarných technik.

 

Druhý tábor (21. - 25.8.):    Tajemství našeho lesa

1.den Seznámení – po stopách zvěře

2.den  orientace v lese – umění přežít

3.den Vaříme v kotlíku – co k jídlu můžeme najít v lese

4.den Výlet

5.den Opakování - tvoření

 

Cena Příměstského tábora je 1750,- V ceně je pitný režim, ovoce a zelenina, oběd.

Storno poplatky a měsíc do začátku tábora 50%, 14dní před začátkem tábora 100%

Přihláška a zaplacení tábora do 31. 5. 2017. Informace a přihlášky na ksborovany@gmail.com nebo 604 736 064.

Po celou dobu tábora je zajištěný kvalifikovaný parsonál.

 
 
Loňský ročník jsme si pořádně užili, jak dokládají přiložené fotografie: