Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

S Komunitní školou se můžete, již od počátku jejího fungování, stát studenty Virtuální univerzity třetího věku. Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu pak sledujeme přednášku přenosem z internetu na plátno. 

Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém absolventi obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Kdo se může zúčastnit? Posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta.

Jaké jsou povinnosti studenta? Uhrazení studijního poplatku (díky podpoře města Borovany je cena za jeden semestr pouze 300,- Kč), min. 80% účast na společné výuce, vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu. Ovšem tato zpětná vazba by neměla být důvodem k tomu nechat se odradit. Naopak, vnímejte to jako signál jisté úrovně univerzity a její snahy motivovat posluchače k zamyšlení se nad tématem.

Termíny přednášek v letním semestru (2017):  31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 11. 4.  VŽDY OD 10:00 DO 11:30.

Téma: Hudební nástroje - cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.

Informace a přihlášky u Evy Tyrnerové, e-mail: evatyr@seznam.cz , tel. 723 476174

Další informace k přednáškám na www.e-senior.cz.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Sesterský projekt U3V. Stejné kurzy určené pro zájemce mladší 50 let, kteří nebudou mít povinnost scházet se v jedné učebně, ale budou si moci přednášky shlédnout v klidu svého domova. Ideální příležitost pro rodiče na rodičovské dovolené, pro dlouhodobě nemocné, nezaměstnané a i ty, kteří jsou celý den v práci a večer by namísto televizního programu rádi něco málo duševního obohacení.